ASBEST TESPİTİ VE ÖLÇÜMLENDİRMESİ

Asbest; endüstri açısından önemi ısıya, sürtünmeye, asit ve alkali ortama karşı dayanıklı, yüksek

gerilme direnci, yalıtkan ve elastik özelliğe sahip lifli yapıda olmasıdır. amyant olarak da bilinen

asbest’ in 3000′ i aşan üründe kullanıldığı bilinmektedir. Doğada bulunan asbest minerali iki ana

gruba ayrılmaktadır; serpantin demete benzer ve kıvrımlı lif yapıda, amfibol türü ise düz lif

yapıdadır. En yaygın kullanılan asbest türü serpantin gurubunda yer alan krizotil’ dir (beyaz

asbest) amfibol türünde ise 5 tür asbest bulunmaktadır:

Krozidolit (mavi asbest)

Amozit (kahverengi asbest)

Asbest’ li Toprak Çıkartılması ve Kullanılması

Asbest’ li Dokuma Endüstrisi(asbestli iplik, elyaf, dokuma yapımı)

Asbest’ li Çimento Endüstrisi (levha, boru yapımı vb.)

Yapı İşleri (asbestli levha, boru, yalıtım malzemesi kullanımı, işlenmesi, kesilmesi vb.)

İzolasyon (ısı ve ses yalıtım malzemesi, ateşten koruma amacıyla levha, plaka, sargı materyali

seklinde kullanılması)

Kağıt Endsütrisi(asbestli kağıt ve karton yapımı kesimi ve kullanımı)

Balata Yapımı, İşlenmesi (fren ve debriyaj balataları vb.)

Asbest’ li Conta İmalatı ve İşlenmesi

Plastik Yer Karosu ve Yer Kaplama Malzemesi İmalatı

Yıkım ve Söküm İşleri

Teknik Önlemler;

Asbest Yerine Yapay liflerin Kullanılması

Toz Oluşturan İşlerin Kapalı Sistemlerde Yapılması

Toz Oluşunun Önlenmesi İçin, Önceden Islatma veya Su Püskürtme Yönetimin Uygulanması

Tozun Ortama Yayılmasını Önlemek İçin Lokal Havalandırma Sisteminin Kurulması

Tozlu İşletmelerde Belirli Aralıklarla Ortamdan Örnekler Almak Suretiyle Havadaki Toz Mİktarı ve

cins Tayininin Yapılması

Koruyucu Olarak Uygun Toz Maskesi, Toz Tutmayan Kumaştan Yapılmış ve Toz Birikmesine

İmkan Vermeyecek Şekilde Cepleri Kapalı İş Elbisesi Kullanımının Sağlanması.

ASBESTLE ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ MEVZUATLAR;

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve

Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik (T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, 29 Ağustos

2010, RG 27687)

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik (T.C Çalışma Sosyal

ve Güvenlik Bakanlığı, 25 Ocak 2013 RG 28539)

4857 sayılı İş Kanunu (Çalışma Şartları ve Ortamını Düzenlenmesi 22 Mayıs 2003)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30 Haziran 2012 RG 28339)

Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (T.C Çevre ve Orman

Bakanlığı 18 Mart 2004 RG 25406)

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005 RG 25755)

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (20 Ağustos 2013

RG 28741)

Asbest Sokumu ile İlgili Programlarına İlişkin Tebliğ (29 Haziran 2013 RG 28692)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15 Mayıs

2013 RG 28648)

A Sınıfı IGU ve Asbest Sertifikalı Uzman Ekibimizle Beraber;

İş yerindeki asbestli bölgelerin veya noktaların işaretlenmesi

Asbest risk analizinin hazırlanması

Asbestin tehlikesi ile ilgili çalışanlara temel eğitimlerinin verilmesi

ASBEST Temizlenmesi ve Sökülmesi;

25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre; 1992 ‘den beri Almanya’ da sertifikalı olarak

çalışan iş ortaklarımızla beraber, asbest söküm ve temizlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Birlikte çalıştığımız Asbest Söküm Uzmanları ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş olup, Asbest

Çalışanı Eğitimi vermeye ve belgelendirmeye yetkilidir.

Bakanlığa ve ilgili müdürlüklere bildirimin yapılması

İlgili tüm teçhizatın kurulup, bölgenin tecrit edilmesinin sağlanması

Asbestli bölgenin temizlenmesi

Asbestli çatı veya dış cephenin sökülmesi

Asbest maruziyetinin ortadan kalktığını gösterir belgenin yetkili kurumlardan alınması