İŞE BAŞLANGIÇ EĞİTİM PROGRAMI

1-Emniyetli çalışma kuralları
2-Koruyucu kıyafetlerin önemi
3-Yangın müdahale eğitimi
4-Arama kurtarma eğitimi
5-İlk yardım müdahale eğitimi
6-Yıkım programı eğitimi
7-İş kuralları ve disiplinli çalışma
8-Yer teslimi hazırlıkları eğitimi

GÜVENLİK KORDONUNUN ÖNEMİ

1-Saha dışındaki olası riskleri minimize etmek
2-İş alanından çıkan tozun yayılımını azaltmak
3-Sahaya giriş ve çıkışları kontrol altına almak
4-Levhalar asarak 3 ncü şahısları ikaz etmek
5-Ekipmanı koruma altına almak
6-Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak
7-Gürültü kirliliğini büyük oranda azaltmak